יש אפשרות לטבלה באתר של כל הפקודות שלמדנו

גם בשביל לרענן את הזיכרון כשפוגשים וגם כדי להשתמש בזה כשצריכים.

2 לייקים