חובה לתקן תרגילים

חובה לתקן תרגילים אם הם נכונים?
נגיד לעשות תרגיל יותר יפה ודברים כאלו

לא. חזר על עצמו איזה 10 פעמים היום, אז הוספתי לשאלות הנפוצות