הארה לשיפור במערכת הגשת תרגילים

השיטה להגשת התרגילים קצת מסובכת ולא נוחה.
פתרתי כבר את כל המחברות בסופ"ש, ועכשיו הייתי צריך לעבור על כל התרגילים אחד אחד לחפש איזה מספר תרגיל הוא ולהוסיף את הקומנט upload #num, זה מייגע. עדיף להוריד את התוספת של הקומנט ולהעלות מחברת כשהיא מוכנה.

בנוסף לדעתי עדיף שההגשה תהיה על פי מחברת ולא על פי תרגיל - כי קצב ההתקדמות בחומר היא בסדר כרונולוגי של המחברות. ככה שכשמישהו מסיים לפתור את כל התרגילים במחברת רוצה להעלות אותה ולא כל תרגיל בנפרד.

היי,

הצעדים שננקוט בהמשך בהקשר הזה:

  1. התרגילים יהיו מסודרים לפי סדר ההגשה והמחברות
  2. ליד כל תרגיל במערכת יוצג המחברת בו הוא מופיע
  3. התרגילים יפורסמו במערכת לפני שיוגשו המחברות, כך תוכל להוסיף להם הערות בזמן שאתה פותר.

פירטנו בעבר את השיקולים של לא להכניס את # Upload כחלק מהמחברת שאנחנו שולחים לכם, זה מכוון.
אני מצטער שאתה מוצא את זה מייגע, אבל זה באמת ממש כלום השקעה ביחס לכמות תשומת הלב שהסגל נותן להכנה ולבדיקה של כמה אלפי תרגילים ביום.

בהצלחה בהמשך הקורס!