בעיה בהעלאת קובץ לפתרון

העליתי את כל הקבצים לפתרונות ורק לתרגיל 12 - מבריחים מהבריכה 2, זה לא נותן משום מה להעלאות את הקובץ…

תוכל לנסות שוב בבקשה?

בסוף נתן לי תודה רבה!

אני העליתי את השניים הראשונים ומאז כלום, לא נותן להעלות.
בקובץ השלישי הוא התעלם מזה, ברביעי ובחמישי כבר התריע על שגיאה.