פתיחת הקורס ומתכונתו

רציתי לדעת מתי הקורס מתחיל?
וכיצד הוא יתנהל?

לייק 1