The very best - עזרה

היי, אשמח לעזרה!
עשיתי משהו ואני פשוט לא מצליחה להבין איפה זה נופל - האם יש אפשרות שמישהו יציץ ויבדוק מה בדיוק השתבש?
הגעתי למצב שזה הפלט שקיבלתי:
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[’#’, ‘Name’, ‘Type 1’, ‘Type 2’, ‘HP’, ‘Attack’, ‘Defense’, ‘Sp. Atk’, ‘Sp. Def’, ‘Speed’]], [‘1’, ‘Bulbasaur’, ‘Grass’, ‘Poison’, ‘45’, ‘49’, ‘49’, ‘65’, ‘65’, ‘45’]], [‘2’, ‘Ivysaur’, ‘Grass’, ‘Poison’, ‘60’, ‘62’, ‘63’, ‘80’, ‘80’, ‘60’]], [‘3’, ‘Venusaur’, ‘Grass’, ‘Poison’, ‘80’, ‘82’, ‘83’, ‘100’, ‘100’, ‘80’]], [‘4’, ‘Charmander’, ‘Fire’, ‘’, ‘39’, ‘52’, ‘43’, ‘60’, ‘50’, ‘65’]], [‘5’, ‘Charmeleon’, ‘Fire’, ‘’, ‘58’, ‘64’, ‘58’, ‘80’, ‘65’, ‘80’]], [‘6’, ‘Charizard’, ‘Fire’, ‘Flying’, ‘78’, ‘84’, ‘78’, ‘109’, ‘85’, ‘100’]], [‘7’, ‘Squirtle’, ‘Water’, ‘’, ‘44’, ‘48’, ‘65’, ‘50’, ‘64’, ‘43’]], [‘8’, ‘Wartortle’, ‘Water’, ‘’, ‘59’, ‘63’, ‘80’, ‘65’, ‘80’, ‘58’]], [‘9’, ‘Blastoise’, ‘Water’, ‘’, ‘79’, ‘83’, ‘100’, ‘85’, ‘105’, ‘78’]], [‘10’, ‘Caterpie’, ‘Bug’, ‘’, ‘45’, ‘30’, ‘35’, ‘20’, ‘20’, ‘45’]], [‘11’, ‘Metapod’, ‘Bug’, ‘’, ‘50’, ‘20’, ‘55’, ‘25’, ‘25’, ‘30’]], [‘12’, ‘Butterfree’, ‘Bug’, ‘Flying’, ‘60’, ‘45’, ‘50’, ‘90’, ‘80’, ‘70’]], [‘13’, ‘Weedle’, ‘Bug’, ‘Poison’, ‘40’, ‘35’, ‘30’, ‘20’, ‘20’, ‘50’]], [‘14’, ‘Kakuna’, ‘Bug’, ‘Poison’, ‘45’, ‘25’, ‘50’, ‘25’, ‘25’, ‘35’]], [‘15’, ‘Beedrill’, ‘Bug’, ‘Poison’, ‘65’, ‘90’, ‘40’, ‘45’, ‘80’, ‘75’]], [‘16’, ‘Pidgey’, ‘Normal’, ‘Flying’, ‘40’, ‘45’, ‘40’, ‘35’, ‘35’, ‘56’]], [‘17’, ‘Pidgeotto’, ‘Normal’, ‘Flying’, ‘63’, ‘60’, ‘55’, ‘50’, ‘50’, ‘71’]], [‘18’, ‘Pidgeot’, ‘Normal’, ‘Flying’, ‘83’, ‘80’, ‘75’, ‘70’, ‘70’, ‘101’]], [‘19’, ‘Rattata’, ‘Normal’, ‘’, ‘30’, ‘56’, ‘35’, ‘25’, ‘35’, ‘72’]]
ואני לא מצליחה להבין מאיפה הגיעו המיליון סוגריים האלה…

יש סיכוי שהשתמש בהדפסה של תווים מסוג ]
בקוד?

לייק 1

@aviadamar לא במודע…

לייק 1

יכול להיות שאני לא מגדירה בצורה נכונה רשימה? ממש אשמח לעזרה !

אשמח לעזור לך אם בא לך תשלחי לי את זה בפרטי