The very best - בקשה להצגת הדוגמא

היי, אני חושבת שהMac שלי מחרפן את הjupyter ואני רואה את הדוגמא לפלט בתרגיל the very best דיי מחורבש.
מישהו יכול בבקשה לאשר אם כך זה צריך להיראות?

אכן נראה מעט מחורפן, אבל נראה לי שאם מתעלמים מחירפון הפלט התוצאה עצמה בסדר.