'str' object is not callable

מה השגיאה ‘str’ object is not callable אומרת???

אני חושבת שיש כמה אפשרויות שבהן השגיאה הזו נזרקת, זו שעולה לי כרגע היא ניסיון לקרוא למחרוזת כפונקציה, כלומר קוד כמו זה:
my_string = “hello there”
my_string()

אפשרות נוספת היא אם במקרה קראת למשתנה בשם str ובכך דרסת את המתודה str() שממירה דברים למחרוזות, ואז ניסית לקרוא למתודה str() בכל זאת

זה כנראה מה שקרה לי…
איך אני עושה שאני מקבל קלט ואז רוצה לעשות עליו חישוב ואז עוד פעם להעביר את זה לstr??

למשל:
number = int(input("Please enter a number: "))
number = number * 3 + 123
number = str(number)

אורפז עלתה על זה.

אני מאמין שמה שקרה אצלך זה שעשית input = something, ואז ניסית להשתמש ב־input כפונקציה.
למעשה דרסת את input המקורית, ואז כשניסית להשתמש בה פייתון ניסה להשתמש בערך שהשמת לתוכה.

לייק 1

עשיתי את זה כבר וזה עדיין עשה לי את הבעיה

תוודא שלא דרסת בטעות את הפונקציות str או input במהלך הקוד (אולי גם באותה המחברת בבלוקים מעל). אם באמת לא דרסת - תבדוק שיש לך () רק אחרי שם של פונקציה כדוגמת print ו-int ולא אחרי שם של משתנה

צר לי, אבל לצד העובדה שביקשו במפורש לא לפרסם קוד, הקוד לא ברור בצורה הזו - ללא ההזחות וללא הפונקציות שלפני כן ומופיעות בקוד. אשמח לעזור בפרטי אם תרצה

היי, השגיאה הזו קפצה לי היום בעת פיתרון מחברת 7 כשניסיתי להמיר int ל-str.
ערכתי בדיקה מדוקדקת ולא דרסתי את “המשתנה str” בשום מקום במחברת,
והקוד עבד מצויין במחברות אחרות. הפיתרון היה לרסט את הקרנל, שימו לב!!
אני חושבת שבזבזתי על זה לפחות ארבעים דקות.