שאלת הבנה על תרגיל status

בחלק של Changes_not_staged_for_commit כשמדברים על ה"תיקייה האמיתית"
האם מדובר על הלוקיישן הנוכחי שאנחנו נמצאים בו? או שצריך לבצע בדיקה לפי הקישור היחסי של מה ששמור ב staging_area

ה"תיקייה האמיתית" היא התיקייה שבתוכה נמצאת התיקייה .wit