מה מתעדכן ב־references בפעולת checkout?

ואני מקווה שזאת שאלה אחרונה:
בפעולה checkout, כשמועברת מס’ תיקיה. במקרה כזה, מתעדכנות ברפרנסס גם HEAD וגם commit_id של היוזר המוגדר פעיל, בהתאם למספר התיקיה שממנה בוצע השחזור?

כשאתה עושה checkout הדבר היחיד שמתעדכן ב־references הוא ה־HEAD.

לייק 1

ז"א מצטרפות 2 שורות חדשות לרפרנס, בו המסטר הוא כמו של האחרון וה-HEAD הוא של הcommit_id של הפרמטר קומיט שהתקבל ב-checkout?

לרפרנס אין שורות כפולות לאותן שמות.
אם יש לך בקובץ HEAD, לא יהיה שורה נוספת של HEAD.
אם קיים, מעדכנים אותו.
לצורך העניין, HEAD ומאסטר יופיעו פעם אחת בשתי השורות הראשונות בלבד.

לייק 1

ומה עוד יופיע ברפרס?
למעשה הרפרנס הוא רק 2 שורות?

אח״כ יתווספו הבראנצים.

3 לייקים