בקשת PR - Upcoming Events

כל ההערות תוקנו, אשמח לבדיקה נוספת