המרה של משתנה עם mypy

האם יש דרך לעשות המרה למשתנה מבלי שתהיה שגיאה של mypy (אני רוצה לשנות את המשתנה עצמו ולא לשמור אותו כמשתנה חדש)

x = "1"
x = int(x)

עדיף לא לשמור על שם המשתנה אותו דבר כשאתה ממיר ערך, זה עלול לבלבל את המתכנת שיקרא את הקוד.
אם זה חשוב לך במיוחד, תוכל לקרוא על cast של mypy (התיעוד עצמו לא משהו; חפש מדריכים מפורטים יותר).