Mixins ואבסטרקטיות

עד כמה שרשום, mixins הן מחלקות שבעצם מיועדות להוות בסיס למחלקות מורכבות יותר אבל לא נועדו ליצור מהן מופעים.

אז -
האם לא יותר נכון להגדיר את מחלקות הmixins כאבסטרקטיות כדי לא לאפשר ליצור מהן מופעים אבל כן להתבסס עליהן?

זאת אומרת אם למשל אני מתעסק בדוגמא הנתונה במחברת -
למה לא להגדיר את המחלקות הclickable והlargerectangle כאבסטרקטיות כדי שלא יהיה ניתן ליצור מהן מופעים?
ואם כן להגדיר אותן כך, אין נכון לעשות זאת? (ז"א מה מהמתודות שלהן צריכות להיות מוגדרות כאבסטרקטיות?)

אודה לתגובה :slight_smile:

אולי זה יעזור:

לייק 1

הייתי ממליץ בנוסף לבצע חיפוש בגוגל על abc ועל metaclass, ובנוסף לעבור על התיעוד (יש הפניה אליו במחברות). זה יכול להעשיר את הידע שלך בהקשר הזה.