שגיאה בניסיון התקנת המודול matplotlib

אני מקבל את ההערה הבעה בcmd:
ModuleNotFoundError: No module named ‘pip._internal.cli.main’

אינטואיטיבית, נשמע שקצת בילגנת את ההתקנה של אנקונדה. כדאי להסיר ולהתקין מחדש

לייק 1