Linter - הגהה אוטומטית לקוד

שאלה למדריכים,
גיליתי לאחרונה על קיומן של תוכנות שעושות “הגהה” לקוד. מעין בודק אוטומטי שאפשר להוריד למחשב, להזין לו קוד, והוא יתקן אותו לפי PEP 8 ונוהגים אחרים.
האם אתם ממליצים להוריד ולהשתמש בlinter בזמן הקורס?
והאם אתם ממליצים להשתמש בו באופן כללי בכתיבת קוד?
היתרון הוא מן-הסתם קוד מתוקן, קריא ומובן.
אבל אני יכול לראות בזה חיסרון בכך שזה גורם למקודד לזנוח את התיקונים ולא ללמוד לעשות אותם בעצמו.

היי, האם ראית את הבודק האוטומטי?
אנחנו ממליצים להיות בקיא מאוד ב pep8 ובכלל, להיות בקיא בכל דבר לפני שעושים מעבר למשהו שעושה אותו באופן אוטומטי.

3 לייקים