LinkedIn Assessment : Python (Programming Language)

סקרן אותי לראות אם יש סיכוי לעבור את הבחינה של לינקדין לפייתון
ולמרבה הפתעתי זה הספיק :slight_smile:
מודה שהיו שאלות שלא היה לי מושג, אז הלכתי בצורת השלילה והחזקת אצבעות :rofl:

6 לייקים

מגניב לא ידעתי שיש בכלל דבר כזה

לייק 1

מה שנקרא לא צריך הרבה מלבד היגיון בריא…
:joy::joy:

הופיעו בבחינה הזו נושאים למשל שלא למדנו ?

כן, אבל יש דקה לשאלה וזה מספיק זמן למצוא תשובות בגוגל :grin:

לייק 1

דקה ? זה שאלון אמריקאי ?

יאפ :slightly_smiling_face:

כן, היו שם דברים שלא למדנו:
היתה לי שאלה עם דוקומנטציה מהצורה הזאת <<<
ו defaultdict, ושאלות על סיבוכיות שפשוט חשבתי בעצמי מה הפונקציה עושה ומה דרגת הסיבוכיות ,שאלה מוזרה על abstraction וכל היתר היו בחומר שנלמד
(היתה שאלה על if, elif לעומת if, else)
אני מניח שחלק מהשאלות באות גם מהניסיון כי אי אפשר ללמד אותנו הכל ולחשוף מהכל, אבל יש לנו את כל הכלים לתקוף הרבה מהן :facepunch:

יש כמובן גם עוד נושאים שלא למדנו, למשל namedtuple. בכל מקרה יש מאגר שאלות וכל אחד זוכה לחלק מהשאלות של המאגר אז החפיפה חלקית בלבד

לייק 1

נתקלתי גם בשאלות על דקורייטורים, שנלמד בהמשך.
בכל מקרה השאלות אכן אמריקאיות אז אני מאמינה שכבר עכשיו יש לנו מספיק אינטואיציה כדי לעבור למרות שיש נושאים שעוד לא למדנו.
ועוד דבר שחשוב לומר למי שירצה לבחון את עצמו זה שאף אחד לא יראה שלא עברתם פשוט לא יהיה הבאדג’ המגניב. וגם אם לא עוברים - אין הגבלה על מספר הניסיונות הכללי שאפשר לגשת, פשוט אי אפשר לגשת מייד אח"כ שוב אלא יש פרק זמן (3 חודשים) של המתנה בין ניסיונות :slight_smile:

5 לייקים