נקמת ה־Leveraging Simple Dictionaries

האם אפשר לקבל הבהרה/הכוונה/דוגמה לגבי הגרף הנדרש לתיאור האוטומט המתבקש?

ודאי, איזו הבהרה נדרשת?
יש במחברת של התרגיל המקורי דוגמה לגרף כזה :slight_smile: