Leveraging Simple Dictionaries הסבר הבנה?

יש מצב לקבל אולי הסבר הבנה קטן על התרגיל?
אפילו דוגמא לפלט שאמור להיות במסך? שיהיה אפשר להבין מהתרגיל מה לעשות כי כרגע אני לא כל כך יודע מה לעשות או איך להתחילQ

הפלט של התרגיל מופיע בתרגיל עצמו במחברת.

בנוגע להסברים - ישנם עשרות בערך מהשבוע האחרון בפורום, מציע לעשות חיפות תחת השם של התרגיל.

כן אבל הוא לא בדיוק כל כך מובן לי
בחלקם יש 4 שורות וחלקם יש 3

הפלט הוא True או False: כש True מייצג מצב בו פלט שהוכנס מסתיים במצב שמוגדר כמצב מקבל
ו False אם אחרת.

q0 מצב זוגי
q1 זה מצב אי זוגי
קלט ראשון שאני אמור לקבל.
אחר כך לקבל קלט של מספרים, לחשב אותם ולהחזיר את התוצאה שלהם?

מה שרשמת זה נכון. אבל שים\י לב -> אין פה קשר ישיר למצב זוגי או אי זוגי.
הזוגי אי זוגי זה דוגמא לקלט שהקוד שלך אמור להתמודד איתו.

צריך לבנות קוד שהוא גנרי עבור כל קובץ הנחיות כזה שמופיע בדוגמא.
ועבור כל שרשרת אינפוטים שיש בתוכו יש להחזיר אמת או שקר בהתאם להנחיות