Leveraging simple dictionaries - כללי מעבר

היי שאלה באופן כללי לגבי המודל -
האם תמיד כללי המעבר יהיו חייבים להתייחס לכל אחד מהמצבים?
נראה מהדוגמאות ולפי ההיגיון של ההסברים שכן , אבל האם ישנו מצב שבו מגיעים לstate כלשהו שאין ממנו כלל מעבר ולא יופיע בtransitions?

מוויקיפדיה

תודה אבל לא בטוחה שזה עונה לי על השאלה.
הרי גם במצב הזה יהיה כלל בtransitions של-
q5:
0, 1
->
q5

כלומר הוא עדיין יוזכר בכללי המעבר

היי,
אנחנו מתייחסים לאוטומט שלם – זאת אומרת, מכל מצב יוצאים כללי מעבר עבור כל אות אפשרית.

לייק 1

אפשר להניח שהקובץ הוא תקין (כלומר, מצב ההתחלה ומצבים מקבלים ותוצאות המעברים הן תקינים)?

כל עוד לא נאמר אחרת תמיד אפשר להניח שהקלט תקין