שאלה על Leveraging Simple Dictionaries

אפשר בבקשה הסבר יותר מפורט מה צריך לעשות בתרגיל הנ"ל?

בהינתן קובץ שמכיל טקסט בתבנית שרשומה, כמו הדוגמה או הדוגמה השנייה:
אתה צריך לבנות תכנית שתדפיס עבר כל אחד מה-input’ים אם הוא אמת או שקר - כלומר המצב האחרון באוטומט הדטרמיניסטי הסופי הוא מצב “מקבל”