Isinstance מה זה עושה בדיוק?

היי בהתחלת המחברת בקוד לדוגמה משתמשים בisinstance,
אני לא מבינה מה הפקודה הזאת נותנת. וניסיתי לחפש באינטרנט ואני עדיין מבולבלת זה פקודה בוליאנית שקשורה לקלאסס. אבל מה בדיוק היא עושה. חחח

סליחה אם השאלה שלי מוזרה.

לייק 1

היא לא קשורה רק למחלקות, היא בודקת סוגים, במקום לכתוב:
האם 5 == אינטגר
פשוט כותבים
isinstance 5, int

לייק 1

חחח קולל זה ממש מגניב ! אז אפשר להתמש בזה כדי לבדוק כל סוג משתנה עם הוא מתיפוס מסוים או ממחלקה מסוימת?

אם הוא מהמחלקה מסוימת, אני לא בטוח. - יענו היודעים
אבל אם הוא מטיפוס מסוים אפשר.

לייק 1

הפונקציה isinstance(var, type) בודקת האם var הוא מסוג type, או שאחד המחלקות שממנו הוא ירש היא type.

2 לייקים

יש כאן הסבר עם דוגמאות:
https://www.programiz.com/python-programming/methods/built-in/isinstance

לייק 1