Hash פונקציית גיבוב

היי,
שאלה לגבי פונקציית הגיבוב במחברות:

כאשר מזינים לפונקציה מחרוזת “קצרה מדיי”, לדוגמה אות אחת, חוזר ערך ה- ord של אותה האות.
אני מבין מבחינת החשבון למה זה קורה, האם זה אמור להיות כך?

אם כן, אז הפונקציה לא מחזירה ערך באותו האורך עבור כל הקלטים.

אשמח להבהרה. תודה! :slightly_smiling_face:

הכוונה ב-“אורך” היא שהערך החוזר מפונקציית הגיבוב מוגבל בטווח הערכים שהוא יכול לקבל. עבור אות אחת זה אכן התנהגות צפויה. שוב אדגיש, זאת לא פונקציית גיבוב (hash) אמיתית והיא לא מתיימרת להיות כזאת, אלא רק לתת תחושה וטעימה קטנה מאיך דברים עובדים רעיונית.

איתמר

לייק 1