Group_by- בדיקות אוטומטיות

היי,
אני מקבל את השגיאה הבאה:


אני משער שזה קורה בגלל שאני משתמש ב-set בפונקציה (על מנת למנוע כפילויות).
מישהו יודע האם זאת הבעיה? ואם לא אז מה השגיאה אומרת?

ספציפית במקרה הזה ההבדל בין התשובות שלך לתשובות שהבודק האוטומטי מצפה אליהן הוא סדר המילים בתוך הרשימה. יש לזה פתרון פשוט.