Group by תרגיל 110 Assertion error

ניסיתי לעבור על הודעות קודמות בנושא הודעות הבודק האוטומטי אבל לא הצלחתי מלהבין מה לא בסדר ומה צריך לתקן…

תודה על העזרה…

הבודק האוטומטי משווה את התוצאה שמחזירה הפונקציה שלך עם התוצאה הצפויה.
נראה שהפונקציה שלך מחזירה None.

לייק 1

תודה, הכן ביקשתי מהפונקציה להדפיס במקום להחזיר…
הפלט היה בסדר, אז לא הבנתי ראשית מה הבעיה… תודה !