שאלה נוספת על graph

תגיות:

היי - הבנתי שצריך להתחיל מHEAD, ובמידה וMASTER וHEAD זהים - לעשות שני חצים נפרדים

אבל - אם הם לא זהים, וביקשו לעשות --all אז צריך להוסיף חץ MASTER איפה שמופיעה התמונה של המאסטר?

לא ברור לי… :frowning:

אני חושבת שהסבר ויזואלי יעבוד פה יותר טוב :slight_smile:
(קיצרתי את ה-commit_id לצורך ההדגמה)

init
add file1
commit 1  # 7f3170
add file2
commit 2  # 410fd1
graph  # At the moment is equal to 'graph --all'

graphbeforecheckout

checkout 7f3170
graph

graphaftercheckout

graph --all

graphall

הפקודה graph אמורה להציג את ה"משפחה" הישירה של HEAD בלבד. אם master מצביע על אותו ה-commit עליו HEAD מצביע, הוא נחשב לחלק מה״משפחה״ הישירה, ולכן נבחר להציג גם אותו.
הפקודה graph --all אמורה להציג את כל ה-commit_id (ובהמשך גם את כל ה-branch-ים) הקיימים - אפשר להגיד, ה״משפחה״ המורחבת - ואת הקשר ה״משפחתי״ בין כל אחד מהם :slight_smile:

3 לייקים

באיזה מודל השתמשת כדי לצייר את הגרף?

ב-graphviz המקולל :monkey_face:

לייק 1