הפרמטרים ל־git checkout – שם branch ו־commit id

אם עשית checkout לענף מסוים, זה הענף שהופך להיות פעיל.
אם עשית checkout ל־commit id, אין ענף פעיל.
אם מעולם עדיין אף אחד לא עשה checkout, ה־master הוא הענף הדיפולטי ולכן הוא הפעיל

זה קצת בילבל אותי, כי לעומת ההנחיה שאפשר להסיק שכמעט כל פעם צריך לעדכן ענף.

כלומר נניח עבדתי על ענף, ואז עשיתי checkout על commit_id - אז כאילו צריך לכתוב את הענף שעבדתי עליו…
אז אתה אומר שלא - ורק אם היה checkout branch_name אז צריך לשמור את השם של הענף בקובץ

ועוד שאלה כבר בנושא - אם נותנים לי commit_id שיש branch שמשוייך אליו: להתייחס לזה כאילו נתנו לי את הbranch?

כן

לא, כל עוד לא הביאו במפורש את שם ה־branch אתה צריך להתייחס ל־commit ולא ל־branch.