שאלה לגבי הדוגמא של generator expression (מחברת 3 שבוע 6)

def get_line_lengths(text):
  for line in text.splitlines():
    if line.strip(): # אם השורה אינה ריקה
      yield len(line)

לא הבנתי איך התנאי הבא עובד:

if line.strip():

אשמח להסבר :slight_smile:

מחרוזת ריקה משוערכת ל-False :slight_smile:

אבל אם אני לוקח סתם מחרוזת ומכניס אותה לתנאי הזה, יוצא False לא משנה אם היא ריקה או מלאה

הלואה עוברת שורה שורה ו"מנקה אותה" משני צידיה.
אם אחרי ה"ניקוי" הזה נשארת מחרוזת הוא נכנס לתנאי ומחזיר yield
אם אחרי הניקוי הזה לא נשאר מחרוזת כלומר זה מגיע למצב כזה ‘’ הוא מחזיר Flase ומתקדם לשורה הבאה.