From import מתי משתמשים

תגיות:

במחברת אחת כתוב שלרוב נעדיף לייבא את כל המודול.

באחד התרגילים היה לי צורך להשתמש בייבוא מהצורה from import אחרת זה לא עובד,
אחרי שפירקתי את המודול לסך הפעולות שלו, נראה שהוא מכיל פעולות אשר זהות לשם המודול עצמו.

זה מקרה נפוץ, או שיש בידי טעות?

אתה יכול לשלוח מה עשית. זה נשמע כאילו יש טעות…
הרי בשביל להשתמש בשדה לא צריך לייבא אותו ספציפי מהספרייה.

חפש בתיעוד דוגמאות לאיך משתמשים במודול. לרוב זה מופיע בתחתית העמוד שמדבר על הספרייה :slight_smile:
אם הדוגמה שם כוללת יבוא בעזרת from – מה טוב, זה אומר שגם אתה רוצה להשתמש בזה כך. אם לא – תשתמש בצורה שכתובה שם.

לייק 1

יש לי איסור שליחה כי זה קשור לתרגילי הגשה,
אבל מדובר על ייבוא של date.
מהמודול datetime

אחרת הפייתון כועס מאוד

דייט (date) יכולה לעבוד רק על משתנה שנוצר כdatetime.
ולכן אם אתה מייבא אותה בנפרד אתה בכל מקרה צריך לייבא גם את המודול datetime
עצמו כדי להכיל אותו על משתנה שיצרת כdatetime והיא לא תעבוד אם לא.

אם הבנתי אותך נכון.

הכוונה שלי הייתה:

נניח שיש לנו במודול abc פעולה בשם x
הכוונה היא שבמקום לכתוב רק import abc
כדי לבצע פעולה x המשוייכת למודול abc, יש מקרים שבהם פייתון לא מכירה את הפעולה
אלא ישנו “מודול ביניים” שחייבים לייבא מתוך המודול העיקרי כדי להשתמש ב x.

לדוגמה במקרה הזה הפעולה תרוץ:

from abc import ab (מודול ביניים ab)
y = ab.x()

ובמקרה הזה היא לא תרוץ ונקבל שגיאה:

import abc
y = abc.x()
NameError: name 'x' is not defined

ים נתן את התשובה שחיפשתי, זה פשוט עובד לפי ההגדרה של פייתון וזה לגיטימי לחלוטין, יש לבדוק דוקומנטציה כדי להבין אם הפעולה נגישה ישירות או יש צורך במודול ביניים.

לייק 1