השמת ערך החזרה מפונקציה למס' משתנים בלולאת for

היי,
בתרגיל “מנסה להבין איפה הסדר כאן” כדי לעבור על הקבצים השתמשתי בפונקציה שמחזירה רשימה של טאפלים (בכוונה לא כותב את שם הפונקציה כדי לא לספיילר):

הפונקציה מחזירה 3 ערכים בכל טאפל, לכן בלולאת for השמתי לשלושה משתנים. לא השתמשתי באחד מהם כי אין לי צורך בו, וקיבלתי על כך הערה מהבודק האוטומטי. אבל אין לי איך לגרום לפונקציה לא להחזיר את הערך שאני לא צריך כי זו פונקציה מובנית.
מה נדרש לעשות?

להחליף בקו תחתון _ את מי שאתה לא הולך להשתמש בו. למשל for _, dirs, files in …

2 לייקים

תודה, לא חשבתי שזה יעבוד כאשר יש מספר משתנים בלולאה.

עכשיו בדקתי מה קורה אם יש יותר ממשתנה אחד שאני לא משתמש בו, אכן אפשר להחליף כמה משתנים בקו תחתון _ וזה עובד (וגם לגשת למשתנה _ בתוך הלולאה). הייתי בטוח שתעלה תקלה כי כך אחד המשתנים לא מוגדר בתוך הלולאה (הוא מוחלף בערך אחריו שהוגדר כקו תחתון).