שלשה פיתגורית - סדר for שונה

בדוגמאות של התרגיל “שלשה פיתגורית” פרט לשינוי ל yield, גם סדר הfor שונה. הראשון רץ a → b → c, והשני c → b - > a? האם גם זה תרם לשינוי במהירות החישובים או שאין לזה משמעות?

טעות תמימה בעריכה :slight_smile:
אפשר להחליף את הקוד של הפונקציה (שאינה ג’נרייטור) בזה:

def find_pythagorean_triples(upper_bound=10_000):
  pythagorean_triples = []
  for c in range(3, upper_bound):
    for b in range(2, c):
      for a in range(1, b):
        if a ** 2 + b **2 == c ** 2:
          pythagorean_triples.append((a, b, c))
  return pythagorean_triples


for triple in find_pythagorean_triples():
  print(triple)

מה המשמעות של הקו תחתי במספר ```
upper_bound=10_000

זו דרך לייצג פסיק כדי שהקוד יהיה קריא יותר

לייק 1