לולאת for מדלגת על איברים

היי למישהו יש רעיון מה יכולה להיותהסיבה שלולאת for תדלג על איברים מסויימים?
בדקתי גם צעד צעד בסימולטור הזה והוא אכן מראה פשוט דילוג

תוכל להעלות צילום מסך של קטע הקוד המסוים הזה?

פור בהגדרה לא מדלגת על איברים , היא מקבלת משתנה iterable ועוברת על כל איבריו.
סיבה היחידה שאני יכול לחשוב עליה שהיא “מדלגת” על איברים במשתנה שאתה מכניס אליה
היא אם במהלך הלולאה עצמה אתה משנה את המשתנה שנכנס אל הלולאה וכמו שלמדנו זה מצב שיש להימנע ממנו.