שאלת הבנה - מבנים מורכבים מחברת לולאות for

שאלתי משהו דומה מוקדם יותר בקורס אבל עכשיו זה גם מתקשר לי לאלגנטיות בלולאה אז אשאל פה למקרה שיש שוני:
הפתרון שלי נראה יותר אלגנטי אבל הפתרון שניתן מפרק את הכל למשתנים לפני שהוא משתמש בהם. האם עדיף פה קצר יותר או שכדאי בכל זאת לפרק הכל למשתנים?

  • זה קרה לי גם עם הדוגמא של הגבהים בכיתה
    שלי:image

ניתן:image

אין תשובה חד משמעית. כנראה שהפתרון הכי טוב הוא זה שמשלב בין שניהם ועושה unpacking בלולאת ה¯for (:

4 לייקים