הידעתם?! לולאת FOR היא למעשה לולאת WHILE במסווה

כיצד הייתם ממשים לולאת FOR בעצמכם??
הנה הצעה ליישום:

תקציר

Create an iterator object from that iterable

iter_obj = iter(iterable)

Infinite loop

while True:
try:
# Get the next item
item = next(iter_obj)
# Do something with the element
except StopIteration:
#If StopIteration is raised, break from loop
break

לייק 1

נראה לי שלולאת for היא ‘מקרה מיוחד’ של לולאת while ובעיקרון חוסכת את ה counter, אבל אם מוסיפים counter אפשר לבצע כל לולאת for עם while

תקציר

i = 0
while i < 7
i = i + 1
זה כמו (for i in range(7 וגם אפשר לעשות אותו דבר על אינדקסים של איטרבל