אתגר: הפונקציה flatten

נסו לכתוב פונקציה קצרה בשם flatten שמקבלת רשימה בעומק בלתי מוגבל, ומחזירה רשימה שטוחה.

לדוגמה:

עבור: [[[1, 2], [3, 4]], [5, 6], 7] יוחזר: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
עבור: [[]] יוחזר: [].

בונוס למי שמצליח לכתוב 2 פונקציות: אחת רקורסיבית והשנייה לא רקורסיבית.

5 לייקים
גרסא מכוערת 2
def flatten(lst_of_lsts):
lst = []
for elem in lst_of_lsts:
	if isinstance(elem, list):
		lst.extend(flatten(elem))
	else:
		lst.append(elem)
return lst
2 לייקים

אפשר יותר פשוט בלי פונקציה בכלל

גרסה ממש מכוערת
a = str(my_list).replace('[', '').replace(']', '').replace(',', ' ').split()

הערה: החלק האחרון נועד למנוע איברים ריקים ברשימה

2 לייקים

משעשע למדי, אבל:

 1. אתה הופך את האיברים ברשימה למחרוזות, מה שאומר שאלה כבר לא האיברים המקוריים.
 2. זה פועל פחות טוב אם יש לך איברים שאינם int/float ברשימה, למשל tuple או מחרוזת.
3 לייקים

שתי גרסאות ממש ממש מכוערות (רק ממשיכה את הרצף מעליי)

גרסה רקורסיבית
def flatten(nested_list):
  while check_if_nested(nested_list):
    next_level = []
    for item in nested_list:
      if isinstance(item, list):
        next_level.extend(item)
      else:
        next_level.append(item)
    return flatten(next_level)
  return nested_list


def check_if_nested(items):
  for item in items:
    if isinstance(item, list):
      return True


# Some tests
# example_list = [[[[1, 2], [3, 4]]], [[5, 6]], 7, [8]]
# empty_nested_list = [[[]]]
# non_nested_list = [1, 2, 3]
# print(flatten(example_list))
# print(flatten(empty_nested_list))
# print(flatten(non_nested_list))
גרסה איטרטיבית
def flatten(nested_list):
  current_level = nested_list.copy()
  next_level = []
  while check_if_nested(current_level):
    for item in current_level:
      if isinstance(item, list):
        for i in item:
          next_level.append(i)
      else:
        next_level.append(item)
    current_level = next_level
    next_level = []
  return current_level


def check_if_nested(items):
  for item in items:
    if isinstance(item, list):
      return True


# Some tests
# example_list = [[[[1, 2], [3, 4]]], [[5, 6]], 7, [8]]
# empty_nested_list = [[[]]]
# non_nested_list = [1, 2, 3]
# print(flatten(example_list))
# print(flatten(empty_nested_list))
# print(flatten(non_nested_list))
3 לייקים

זה. הצחיק אותי ממש! :joy:
תודה. :heart:

פתרון
def flatten_recursive(l):
  temp = []
  for i in l:
    if isinstance(i, list):
      temp.extend(flatten(i))
    else:
      temp.append(i)
  return temp


def flatten(l):
  temp = l.copy()
  while len(tuple(filter(lambda k: isinstance(k, list), temp))) != 0:
    new = []
    for i in temp:
      if isinstance(i, list):
        for j in i:
          new.append(j)
      else:
        new.append(i)
    temp = new.copy()
  return temp

# Tests
L1 = [[[1, 2], [3, 4]], [5, 6], 7]
L2 = [[]]

print()
print(flatten(L1))
print(flatten(L2))
print()
print(flatten_recursive(L1))
print(flatten_recursive(L2))