שטוחילנדה - פלט הפונקציה find_special_state

בהוראות התבקשנו שהפונקציה תחזיר את שם המדינה.
מאחר שאני מנסה שהפונקציה תהיה כללית כמה שיותר, היא מחזירה רשימה של כל המדינות שעונות לדרישות (קרי בפועל חוזרת רשימה עם איבר אחד של str).

הבודק האוטומטי לא אוהב את זה משום שהפלט איננו str.
האם לתקן? כלומר, להפוך את הפונקציה לפחות כללית וברגע שהיא נתקלת במדינה שעונה לדרישות להחזיר אותה בלי לחפש עוד?

כן, עדיף לענות לדרישות התרגיל.
אם תרצי, תוסיפי את הפונקציה הכללית יותר תחת שם אחר. אנחנו שמחים לראות פתרונות של הגדלת ראש :slight_smile:

לייק 1