הודעת שגיאה לחששנית - FileNotFoundError

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: ‘C:\Users\Irena\Documents\Python\Hebrew Python\week5\resources\logo.png’

מצביע על השורה:
----> 3 with open (r’C:\Users\Irena\Documents\Python\Hebrew Python\week5\resources\logo.png’,‘rb’) as text:

איך לפתור את הבעיה?

שני את logo.png ל¯logo.jpg

4 לייקים