שאלה על עבודה עם ראוטר בFASTAPI

שאלה -
יש לי איך לבטל DEPENDS לroute ספציפי?

כלומר

router = APIRouter(
    prefix='/api',
    tags=['api'],
    dependencies=[Depends(check_api_key)],
    responses={404: {"description": "Not found"}},
)

עכשיו אני רוצה לשים אותו בתור ראוטר לראוט שלא דורש את הDEPENDENCY הזה -
כרגע הפתרון שלי זה עוד ראוטר בלי התנאי הזה

@key_gen_router.get("/docs")

async def serve_api_docs(

אני לא חושב שיש דרך.
מה שכן, שים לב שיש נתיב שנקרא /docs שמג’ונרט אוטומטית ע"י FastAPI.

כן מכיר, זה ראוט אבל של

/api/docs