'dict' object is not callable

תגיות:

שאלה דחופה בבקשה.
אני מנסה להמיר 2 list באורך זהה למילון ע"י פונקצייה ZIP וע"י DICT
בדקתי והדפסתי שאכן זה 2 LIST

אם אני הופכת ל LIST מדפיס תקין
יותר מזה, ניסיתי להריץ את הקוד שלכם לדוגמא, וגם הוא קורס פעם כן פעם לא עם אותה שגיאה. ואז אני צריכה לעצור ריצות, למחוק פלטים.

ייתכן שזה קשור לזה שדרסת את dict בשורה הראשונה בקוד?

לייק 1

לא, לא דרסתי, שולחת תמונה

כן דרסת :slight_smile: ראי שורה ראשונה (dict = ...)

2 לייקים

יווווו נכון, שעתיים חיפושים בגוגל :dizzy_face: