Dark Mode Vs. Light Mode

תיאור כללי

הוספת כפתור שמאפשר מעבר בין מצב light mode למצב dark mode ובחזרה.

מה ההצעה כוללת?

הוספת רכיבים ב-CSS ובקובץ ה-html הבסיסי שיאפשרו יצירת כפתור שלחיצה עליו מאפשרת

האם יהיו שינויים במסד הנתונים? אם כן, איפה?

לא, השינוי הזה לא תלוי במסד הנתונים ולא יגרור בו שינוי.

האם יהיה שינוי ב־frontend? אם כן, איפה?

כן. אני חושב שקובץ ה-html הבסיסי (שאותו מרחיבים שאר הקבצים) וקובץ ה-css המתאים לו.

אילו טסטים יגרמו לטיקט להיחשב כ"עובד", ויאפשרו לנו לסגור את הטיקט ולהגדיר את המשימה כהושלמה?

בדיקה ידנית שהקוד עובד ומשפיע על התצוגה של העמוד.

10 לייקים

אפשר בדיקה? :slight_smile: האם אוכל להשתלב עם עבודתו של גל ולטפל בנושא dark mode ו-light mode?

תיאור כללי

הוספת כפתור שמאפשר מעבר בין מצב light mode למצב dark mode ובחזרה.

מה ההצעה כוללת?

הוספת רכיבים ב-CSS ובקובץ ה-html הבסיסי שיאפשרו יצירת כפתור שלחיצה עליו מאפשרת

האם יהיו שינויים במסד הנתונים? אם כן, איפה?

לא, השינוי הזה לא תלוי במסד הנתונים ולא יגרור בו שינוי.

האם יהיה שינוי ב־frontend? אם כן, איפה?

כן. אני חושב שקובץ ה-html הבסיסי (שאותו מרחיבים שאר הקבצים) וקובץ ה-css המתאים לו.

אילו טסטים יגרמו לטיקט להיחשב כ"עובד", ויאפשרו לנו לסגור את הטיקט ולהגדיר את המשימה כהושלמה?

בדיקה ידנית שהקוד עובד ומשפיע על התצוגה של העמוד.

הי ניר, בכל מקרה צריך לחכות שצוות ה UI יכניס את השינויים האחרונים ולאחר מכן נראה איך אפשר לחלק את זה אם בכלל.

לייק 1

אני עם גל בעניין הזה, יש כרגע קצת יותר מדי בלאגן בענייני ה־CSS. סימנתי לעצמי לבדוק את הפיזיביליות של האשכול הזה בהמשך השבוע

לייק 1

תודה רבה! אשמח לעדכונים בהמשך כדי שאדע איך להתנהל :slight_smile:

היי. כרגע ה־frontend עדיין לא בשל כדי שנוכל לבנות עליו 2 טיקטים כאלו.
בנתיים לא אוכל לאשר טיקט כזה לצערי מחשש שיהיה מעט מדי זמן לבצע אותו לקראת סיום

לייק 1