Cup of join - קלט

היי האם הקלט בתרגיל יכול להיות גם רשימה של רשימות?

תודה ,
אלעד.

האם אפשר במקום רשימה בכל ארגומנט – להעביר רשימה של רשימות? לא
האם אפשר במקום רשימה, באחד מהארגומנטים או יותר, להעביר רשימה שבתוכה יש עוד רשימות? כן

לייק 1

אז במקרה שפרמטר ברשימה הוא רשימה בפני עצמו, בכל אופן צריך להעביר את הפרמטרים שבתתי הרשימה לרשימה הכוללת ולא את הרשימות עצמן כפרמטרים? אם הבנתי…

אין סיבה שזה יתנהג אחרת מהמקרה הכללי

לייק 1