Ctrl+enter stopped returning

במהלך השלמת המשימות של השיעור החמישי של השבוע הראשון הפסיקה המחברת להגיב כאשר אני מקיש
ctrl+enter
לא מתקבלת אף הודעת שגיאה.

לייק 1

זה קרה לי כשהקשתי קונטרול אנטר, הייתי צריך להכניס אינפוט כלשהו ואז לחצתי שוב קונטרול אנטר ולא נתתי לתוכנה לסיים. ים אמר שהוא בודק את העניין אבל בינתיים מה שעזר לי פעם אחת זה:
ללחוץ עם העכבר על מקום נייטרלי במחברת. ללחוץ במקלדת פעמיים על 0. כלומר: 00. ואז לעשות ריסטארט לגרעין.
אם זה לא עובד אז לשמור, לסגור הכל (כולל החלון השחור) ולפתוח הכל מחדש.

2 לייקים

גם לי קרה מאותה סיבה.
הצעתך פתרה לי את הבעיה.
תודה רבה

לייק 1

מחזק, לי גם קורה על חלק מהתאים, אך ללא שינוי גם לאחר אתחול ושאר הפתרון שהצעתם כאן. כאילו על הפתרונות שאני יוצר לא מתאפשר הרצה (גם ללא הודעת שגיאה) ובאלו שאתם כתבתם כן מתאפשרת.