Csv, רק תוכנה נכון? לא צריך הדפסה גם?

הי רק מנסה להבין שאני לא שוב בטעות לא מכניסה משהו בקוד שכן צריך…
אם כתבתי כמה שורות קוד שקוראות לכמה פונקציות וכו וכו אני רק צריכה שזה בסוף יגרום לזה שיש לי שני קבצים וקובץ שלישי שמורכב משני הקבצים לפי כל ההנחיות. רק מוודאת שלא צריך גם לעשות הדפסה של הסטרינגים שהולכים לקבצים כדי שהבודקים יבדקו את זה… תודה :slight_smile:

היי, צריך רק לייצר קובץ שלישי. :slight_smile:

2 לייקים

פוסט פוסט טראומטי :heart:

2 לייקים