בודק אוטומטי commit

אני מבין שהבודק האוטומטי אומר לי ש MD5 לא בטיחותי, אבל אני לא משתמש בו לטעמי בטיחות. האם אפשר להתעלם?

כן, אתה יכול להתעלם, ועדיין:
חשוב להכיר שיש דיון נרחב לגבי השימוש ב־hash שבור (SHA1, אבל תקף גם ל־MD5) לצורך ID של commit.
שים לב בבקשה גם שהאורך של MD5 הוא 32 תווים, ולא 40.