הרצת קובץ ב CMD

מנסה להריץ קובץ בשורת הCMD לפי הפורמט של python ואחריו את מיקום הקובץ.
שורת הקוד לא מפעילה את התוכנה ורושמת לי שאין דבר כזה במחשב.
חלק מה PATH מורכב מתיקיות בעברית, אבל אני לא בטוח אם זו הבעיה.

א. תשתדל לא להשתמש בנתיבים בעברית, זה תמיד מתכון לצרות.
ב. אם יש רווחים בנתיב, הקף אותו בגרשיים משני הצדדים.

לייק 1