Capybara @discobot

לא מצאתי את הביטוי “capybara” ש @discobot אתגר אותי למצוא :frowning_face:

הי! כדי לגלות מה אני יכול לעשות, אימרו @discobot הצגת עזרה.

תנסה להעתיק את הביטוי קפיברה באנגלית יחד עם המרכאות, ככה זה מצא את זה עבורי