הבודק האוטומטי: C405-Unnecessary tuple literal - rewrite as a set literal

בתרגיל נקמת הסט, עולה לי ההערה האוטומטית הזו.
העניין הוא שבניתי את הקוד במיוחד כך. אני לא מבין מה לא בסדר.

https://solve.pythonic.guru/view/103668

מקווה שזה יעזור :slight_smile:
יש שימוש ברשימה או טופול שלא לצורך (זה יעבוד אבל עדיף בצורה אחרת)

C405-406,C409-410: Unnecessary list/tuple literal

It’s unnecessary to use a list or tuple literal within a call to tuple, list, set, or dict since there is literal syntax for these types. For example:

  • Rewrite tuple([1, 2]) or tuple((1, 2)) as (1, 2)
  • Rewrite tuple() as ()
  • Rewrite list([1, 2]) or list((1, 2)) as [1, 2]
  • Rewrite list() as
  • Rewrite set([1, 2]) or set((1, 2)) as {1, 2}
  • Rewrite set() as set()
  • Rewrite dict([(1, 2)]) or dict(((1, 2),)) as {1: 2}
  • Rewrite dict() as {}
3 לייקים