מחברת סיכום - Builtins

האם מותר להשתמש כבר בכל הפונקציות אשר מופיעות בתיעוד?
למשל map()

לא.
לדעתי רק ב-builtins שלמדנו מפורשות. במיוחד ש-map, filter ועוד אנחנו אמורים ללמוד שבוע הבא.
ככלל מותר להשתמש במודולים ובפונ’ מובנות באופן חופשי כל עוד הן לא מופיעות בהמשך הסילבוס ואז אסור.
זו הסיבה שהסגל הוציא הבהרה השבוע שאסור להשתמש ב-re כי נלמד ביטויים רגולריים בשבוע 9.

2 לייקים