זוהר argv - הערת mypy על ערכי החזרה לאחר הוספת טיפול בשגיאות

חשבתי לתרגל קצת את הmypy בתרגיל הזה והכל עבד יפה.
אולם שבחרתי לנסות להוסיף טיפול בשגיאות בפורמט של try … except
mypy זורק לי את ההערה הבאה:

mypy error missing return statement

הקוד שלי מחזיר int או str ולאחר הוספת הטיפול בשגיאות בגדול הוא יכול גם להחזיר None.
ערך ההחזרה של הפונקציה שלי הוא:

-> Optional[Union[int, str]]

לפני שהוספתי את הטיפול בשגיאות ואיתו גם את Optional כמובן אז גם תחת --strict לא היו שגיאות.

לייק 1

נשמע שיש מצב בפונקציה שהיא לא מגיעה ל־return.
אם אתה ב־--strict, mypy מבקש שתרשום במפורש return None

לייק 1

אמת. התרגלתי לרשום בלי :slight_smile: תודה.

לידיעת הכלל: גם שרושמים רק return ולא return None גם חוזרת אותה השגיאה.

5 לייקים