All day event - אירוע יום שלם

תיאור כללי

אפשרות ליצירת אירוע שחולש על יום שלם. אירוע זה יסומן לצד התאריך ולא יפרש על פני כל שעות היום.
לצורך העניין לצורך ציון של יום הולדת / חג / תאריך מיוחד כלשהו וכל אירוע אחר שלא מתרחש בשעות ספציפיות.

מה ההצעה כוללת?

הגדרת אירוע כאירוע יום שלם.

כולל שינויים בקוד? אם כן, איפה?

רלוונטי בעיקר בעינייני התצוגה

האם יהיו שינויים במסד הנתונים? אם כן, איפה?

תחת טבלת האירוע תתווסף עמודה של All day בעלת ערכים בוליאניים, False כדיפולט.

האם יהיה שינוי ב־frontend? אם כן, איפה?

האירוע יופיע תחת התאריך היומי בתצוגת היומן.
בחלונית קביעת האירוע יתווסף checkbox לסימון האם מדובר ביום שלם.

אילו טסטים יגרמו לטיקט להיחשב כ"עובד", ויאפשרו לנו לסגור את הטיקט ולהגדיר את המשימה כהושלמה?

שאירועי היום השלם יתווספו תחת התאריך ולא בתוך הדף.

7 לייקים

מי שעושה אירוע לא כבר מגדיר אירועים של יום שלם ? נראה לי שווה לבדוק את הנושא.

בהחלט אבדוק :upside_down_face:

ווידאתי עם מיכאל שאכן לא מימש את הפיצ’ר,
מבקשת בדיקה:)

אחלה. בהצלחה :slight_smile:

לייק 1