שאלה 42 מחברת 2

עבור שאלה "42 איזה עולם "
ההנחייה עבורי אינה ברורה
המחרוזת שהוגדרה מהתו השישי ועד התו החמישי, כולל, מימין לשמאל.
כיצד אפשר לחתוך גם לימין וגם לשמאל?

חיתוך מימין לשמאל מוסבר במחברת על ידי שימוש במספר 1- כארגומת שלישי

הכוונה שלי היא האם ניתן לחתוך עבר התו השישי -1 ואז +1 בפקודה אחת

אתה נדרש לחתוך בכיוון אחד מ6 ל5 כולל.

לייק 1